mineria

Accessory
Partició sil·làbica: mi_ne_ri_a
Etimologia: de mina1
Body
femení mineria Conjunt de tècniques emprades en la prospecció, el reconeixement i l’explotació de les mines.