modernisme

Accessory
Etimologia: de modern
Body
    masculí
  1. Ús, mode d’expressió, característica, moderns.
  2. Afecció excessiva a les tendències, als gusts, etc., moderns.
  3. art i literatura Moviment cultural, especialment arquitectònic i decoratiu, caracteritzat pel predomini de la corba sobre la recta, la riquesa i el detallisme de la decoració, l’ús freqüent de motius vegetals, el gust per l’asimetria, l’esteticisme refinat i el dinamisme de les formes.
  4. història eclesiàstica Terme col·lectiu que engloba diverses tendències i doctrines, condemnades per l’Església, relacionades amb el liberalisme protestant, que sostenen l’evolució tant del dogma com de la tradició de l’Església i reaccionen davant la doctrina tradicional, l’autoritat dels Pares i el magisteri eclesiàstic.