naturalisme

Accessory
Etimologia: de natural 1a font: 1888, DLab.
Body
    masculí
  1. filosofia Actitud o doctrina filosòfica que no admet res d’exterior o de superior a la natura que, consegüentment, intenta de comprendre totes les coses segons les lleis naturals, sense recurs a cap principi transcendent.
  2. art En el camp de les arts plàstiques, tendència del realisme més lliure temàticament i tècnicament.
  3. literatura Escola literària en què l’escriptor utilitzava els mètodes de les ciències experimentals i acceptava la tesi que l’home és sotmès al determinisme universal: els sentiments i els caràcters són rigorosament predestinats.