nosaltres

Accessory
Partició sil·làbica: nos_al_tres
Etimologia: de nos i altres (v. vosaltres) 1a font: s. XIV, Llull
Body
    pronom
  1. Pronom personal de primera persona del nombre plural.
  2. entre nosaltres Expressió amb què hom indica a algú que, allò que li diu, li ho diu confidencialment.