nostre
| | nostra

Accessory
Etimologia: del ll. nŏster, -tra, -trum, íd., der. de nos ‘nosaltres’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
    adjectiu i pronom
    1. Possessiu de primera persona del plural: de nosaltres o de nos.
    2. Precedit d’una preposició espacial o temporal, de nosaltres o de nos. Davant nostre. Vora nostre.
  1. la nostra La nostra voluntat, opinió, el nostre interès, etc. Hem de dir-hi la nostra, si no, no sabran el que pensem. Fem la nostra i segur que ens ho passarem bé.
  2. una (o alguna) de les nostres Una malifeta, una entremaliadura. Tenen por que en fem una de les nostres.