nova

Body
    femení
  1. notícia 2 i 3. Mala nova sempre és vera.
  2. astronomia Estel la lluminositat del qual augmenta bruscament i que torna després, a poc a poc, a la situació inicial.
  3. noves rimades literatura Nom genèric amb què antigament eren coneguts a Catalunya els poemes narratius, sobretot de caire novel·lesc, destinats a la lectura o a la recitació, d’extensió diversa i escrits en tirades de versos isosil·làbics apariats.