nucleasa

Accessory
Partició sil·làbica: nu_cle_a_sa
Body
femení bioquímica Enzim que hidrolitza parcialment els àcids nucleics donant nucleòtids.