odiner

Body
masculí entomologia Insecte de l’ordre dels himenòpters, de la família dels eumènids (Odynerus parietum), de color negrós amb taques i bandes grogues i que construeix el niu en parets i talussos.