ofensa

Accessory
Etimologia: del ll. offensa, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Acció d’ofendre. Els vostres dubtes són una ofensa per a mi.
  2. Acte o paraula que ofèn. Allò era una ofensa al bon gust del públic.