oral

Accessory
Etimologia: del b. ll. oralis, íd., der. de os, oris ‘boca’, mot origen de ora ‘vorera, caire; litoral’ 1a font: s. XIV, Alcoatí
Body
    adjectiu
  1. Que es diu parlant, no per escrit. Examen oral. Judici oral. Tradició oral.
  2. anatomia animal Relatiu o pertanyent a la boca. Cavitat oral.
  3. fonètica, fonologia Dit del fonema que es realitza sense participació de ressonàncies nasals quan aquestes són un tret fonològicament rellevant en una llengua o en una parella de fonemes.
  4. estadi oral psicologia Primer període en el desenvolupament intel·lectual i afectiu de l’ésser humà, corresponent al primer any de vida.