paleonemertins

Accessory
Partició sil·làbica: pa_le_o_ne_mer_tins
Body
    masculí zoologia
  1. plural Ordre de nemertins de la classe dels anoploides, amb dos estrats de músculs parietals.
  2. singular Nemertí de l’ordre dels paleonemertins.