petrarquisme

Body
masculí literatura Moviment poètic consistent en la imitació de la lírica de Petrarca, dels segles XIV-XVIII.