pH

Body
masculí [de l’al. Potenz Hydrogen, ‘potencial d’hidrogen’] química física Logaritme decimal canviat de signe de la concentració d’ions d’hidrogen que dona una mesura quantitativa de l’acidesa o basicitat d’una dissolució.