pianista

Accessory
Partició sil·làbica: pi_a_nis_ta
Etimologia: de piano1
Body
masculí i femení música Persona que toca el piano professionalment.