plata

Accessory
Etimologia: fem. de plat, en el sentit de ‘plat gran’, i també ant. ‘planxa de metall’; aplicat a l’argent, ‘planxa d’argent’, a còpia de repetir-se, l’expressió acabà per reduir-se a plata com a sinònim de argent 1a font: 1395
Body
    femení
  1. Plat de forma ovalada, generalment més gran que un plat ordinari, en què certs menjars són servits a taula.
  2. Menjar, vianda, etc., que hom posa en una plata. S’han menjat tota una plata de crema.
  3. Argent.