pretorià
| | pretoriana

Accessory
Partició sil·làbica: pre_to_ri_à
Etimologia: del ll. praetorianus, -a, -um, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent al pretor. Exèrcit pretorià.
  2. masculí
    1. història Individu que formava part del cos de guàrdia del comandant de l’exèrcit romà i, posteriorment, de la guàrdia personal dels emperadors romans, anomenada per això guàrdia pretoriana.
    2. Modernament, cadascun dels soldats que constituïen un cos de guàrdia especial de persones particulars.