propaganda

Accessory
Etimologia: del ll. propaganda ‘allò que ha de ser propagat’, participi de futur passiu, n. pl. de propagare ‘propagar’ 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení sociologia
  1. Manera d’influir en l’opinió pública a fi d’aconseguir conductes col·lectives encaminades vers certes metes religioses, socials, polítiques, comercials, etc.
  2. Mitjans (impresos, dibuixos, cartells, etc.) que serveixen per a propagar una cosa.