provisional

Accessory
Partició sil·làbica: pro_vi_si_o_nal
Etimologia: de provisió 1a font: 1839, DLab.
Body
    adjectiu
  1. Disposat o manat per algun temps, no definitiu. Mesures provisionals. Llibertat provisional.
  2. Dit d’un document de validesa temporal, en espera de l’expedició d’un altre de definitiu. Un carnet, una llicència provisionals.