raure

Accessory
Partició sil·làbica: rau_re
Etimologia: del ll. radĕre, rasum ‘afaitar; raspar; ribotar’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
  verb [p p ragut -uda o ras rasa]
 1. transitiu
  1. Passar un instrument tallant o aspre per la superfície d’una cosa per llevar-li el pèl, el borrissol, l’herba que s’hi ha fet, les adherències, les excrescències o desigualtats. Raure el pèl. Raure l’era, un camp. Raure la pastera.
  2. Ratllar. Raure formatge, pa.
  3. antigament Rosegar.
 2. intransitiu
  1. [només en infinitiu, regit de verbs com anar a, venir a, haver de] Tenir tractes amb qui hom no voldria. Em sap greu d’haver de raure amb aquell dèspota.
  2. [en infinitiu, regit per anar a] Parar, arribar a un indret o una situació sense voler-ho, empès per la ventura. Tenir por d’anar a raure a l’hospital. No podia haver anat a raure a millors mans.
 3. intransitiu
  1. Estar o ésser en un lloc determinat, residir-hi. On rau, ara, aquest desgraciat? Després de rodar mig món, ha vingut a raure aquí.
  2. Estar, consistir. La gràcia d’aquesta obra rau en la senzillesa.