retrocàrrega

Accessory
Etimologia: de retro- i càrrega
Body
    femení armament
  1. Càrrega d’una arma de foc per l’extrem oposat a la boca del canó o per la culata.
  2. de retrocàrrega Dit de les armes de foc que són carregades per la culata o per la part posterior del canó.