rivalitat

Accessory
Etimologia: del ll. rivalĭtas, -ātis, íd. 1a font: 1839, DLab.
Body
femení Estat de dues o més persones o coses que són rivals. Rivalitats de caràcter. La rivalitat entre Roma i Cartago.