sacaròmetre

Accessory
Etimologia: de sacaro- i -metre
Body
masculí metrologia Areòmetre emprat per a determinar el pes específic i, per tant, la concentració dels xarops i solucions de sucres.