soldà

Accessory
Homòfon: soldar
Etimologia: de l’àr. sulṭân ‘rei’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
masculí islamisme i història Nom donat als sobirans turcs fins el 1924 i a d’altres prínceps islàmics.