solstici

Accessory
Etimologia: del ll. solstitium, íd., comp. de sol i status, participi de stare ‘estar dret; aguantar-se’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    masculí astronomia
  1. Cadascun dels dos punts de l’eclíptica per als quals el valor de la declinació del Sol pren el seu valor màxim o mínim.
    1. Moment en què el Sol passa per un solstici.
    2. solstici d’estiu Temps en què el Sol passa pel primer punt de Càncer, cap al 21 o el 22 de juny, que és el dia més llarg.
    3. solstici d’hivern Temps en què el Sol passa pel primer punt de Capricorn, cap al 21 o el 22 de desembre, que és el dia més curt.
  2. línia dels solsticis Línia imaginària perpendicular a la línia dels equinoccis els punts d’intersecció de la qual amb l’eclíptica determinen els solsticis.