suma

Accessory
Compareu: summa
Etimologia: del ll. sŭmma ‘el que és més alt, el total’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
  femení
  1. Addició.
  2. matemàtiques Resultat d’una addició.
  3. figuradament La suma dels béns i dels mals d’aquesta vida. Una suma considerable de coneixements.
  4. en suma locució adverbial Tot comptat, en resum.
  5. suma anterior comptabilitat Suma de les partides d’una columna que reprèn el sumand de la columna anterior.
 1. Quantitat determinada de diners. Hi va dedicar una suma important.
 2. lingüística En glossemàtica, classe que té funció amb una altra o amb unes altres sèries del mateix rang.