tal

Accessory
Etimologia: del ll. talis, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
 1. adjectiu
  1. D’aquesta, d’aquella, de semblant, mena. Jo no he emprat mai un tal llenguatge.
  2. Semblant. Ella no ha dit mai tal cosa.
  3. tal dia com avui Avui fa anys. Tal dia com avui em vaig casar.
  1. adjectiu S’empra per a designar una cosa com a determinada sense, però, que ho sigui realment. Jo li vaig dir: vindré tal dia.
  2. masculí i femení Mot amb què hom supleix el nom d’una persona, bé perquè l’ignora, bé perquè vol ocultar-lo, o que indica una persona imaginària. El document començava així: En tal, metge, fill de Barcelona. En tal i en tal altre.
  3. com a tal En qualitat d’això. Era l’alcalde i parlà com a tal.
  4. tal i tal Aquest i aquell. Cal que li mani que comparegui tal i tal dia.
 2. adverbi
  1. Així, d’aquesta manera. És tal com us l’han descrit. Ho faré tal com dius.
  2. tal qual Tal com és o era, sense canvi, en el mateix estat. Us el tornaré tal qual.
 3. pronom Tal cosa. Tal faràs, tal trobaràs.
  1. per tal com locució conjuntiva arcaisme Perquè (causal).
  2. per tal de locució prepositiva Amb la intenció de, a fi de.
  3. per tal que locució conjuntiva Amb la intenció que, a fi que.
  4. tal com locució conjuntiva Atenent tal o tal persona, tal o tal circumstància; segons. Tal com diuen els testimonis, tot va succeir abans que es fes fosc.