tedèum

Accessory
Partició sil·làbica: te_dè_um
Body
    masculí litúrgia i música
  1. Càntic en acció de gràcies a Déu per algun benefici rebut, que comença amb els mots llatins Te Deum laudamus.
  2. Cerimònia religiosa solemne en què hom canta aquest himne.