tesar

Accessory
Etimologia: de tes
Body
    verb transitiu
  1. Posar tesa una cosa flexible. Tesar una corda.
  2. construcció Posar en tensió (les armadures actives d’una peça de formigó pretesat).