torb

Accessory
Etimologia: del nominatiu del ll. tŭrbo, -ĭnis ‘terbolí, remolí’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. meteorologia Ventada que aixeca la neu del terreny, de manera que la visibilitat minva considerablement.
  2. figuradament Desori.