tòxic
| | tòxica

Accessory
Etimologia: del ll. toxĭcum ‘metzina’, i aquest, del gr. toxikón (phármakon) ‘(metzina) per a fletxes’, der. de tóxon ‘arc de tirar’ 1a font: c. 1900
Body
    adjectiu i masculí patologia
  1. Dit de les substàncies metzinoses o verinoses.
  2. toxicologia Dit de l’element o compost químic que, en quantitats relativament petites, pot provocar la mort o la malaltia dels òrgans a causa de les lesions estructurals o funcionals degudes a l’efecte químic.