triomfalment

Accessory
Partició sil·làbica: tri_om_fal_ment
Etimologia: de triomfal
Body
adverbi D’una manera triomfal.