ultrasò

Accessory
Etimologia: de so1
Body
masculí física i acústica Vibració de la natura del so, és a dir, composta d’ones mecàniques longitudinals, però d’una freqüència superior a la màxima audible.