vaixell

Accessory
Partició sil·làbica: vai_xell
Etimologia: del ll. vascellum, dimin. de vas, -is ‘vas, recipient’ 1a font: s. XIII, Arnau
Body
    masculí
    1. Atuell, vas, de qualsevol mena.
    2. especialment embalatge, envasat i fusteria Bota grossa, especialment destinada a contenir vi. Un vaixell cercolat de ferro de cent trenta càntirs.
    1. construcció naval Embarcació gran, dotada de mitjans per a navegar amb seguretat i que per les dimensions, la força propulsiva i la solidesa és apta per a navegacions o per a empreses nàutiques d’importància.
    2. vaixell escola marina de guerra Vaixell auxiliar de guerra on completen la instrucció els soldats de la marina de guerra o alumnes en pràctiques.