vasopressina

Body
femení bioquímica i fisiologia animal Hormona secretada per l’hipotàlem i acumulada en el lòbul posterior de la hipòfisi, amb una estructura de pèptid, que actua sobre la pressió sanguínia augmentant-la. És anomenada també hormona antidiürètica.