xatàrdia

Accessory
Partició sil·làbica: xa_tàr_di_a
Etimologia: del nom del botànic francès Xatard (1876)
Body
femení botànica Planta herbàcia perenne, de la família de les umbel·líferes (Xatardia scabra), d’arrel llarga i gruixuda, fulles pinnatisectes, flors d’un groc verdós i fruits oblongs i costats.