cobra

Accessory
Etimologia: del port. cobra, ll. cŏlŭbra ‘colobra, serp’
Body
    femení zoologia
  1. Nom que hom dona a diversos ofidis pertanyents als gèneres Naia i Ophiophagus.
  2. Gènere d’ofidis de la família dels elàpids (Naia sp), que comprèn la cobra índia (Naia naia), la cobra egípcia o àspid (Naia haie), la cobra negra i blanca (Naia melanoleuca) i la cobra escopidora (Naia nigricollis).