búnquer

Accessory
Etimologia: de l’al. Bunker, íd., pres de l’angl. bunker, d’origen incert
Body
    masculí
  1. Casamata o fortificació, generalment de ciment armat, especialment per a la defensa antiaèria.
    1. Nom donat als grups polítics o socials més immobilistes.
    2. búnquer barraqueta Al País Valencià, expressió amb què hom designa els sectors considerats més integristes i, àdhuc, involucionistes de la societat valenciana.
  2. esports Obstacle situat en el recorregut d’un camp de golf consistent en una cavitat natural o artificial coberta de sorra.