armoricà
| | armoricana

Accessory
Etimologia: de Armòrica, nom antic de la Bretanya (França)
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a l’Armòrica (antiga regió del NO de França).
  2. orogènia armoricana geomorfologia Orogènia herciniana.