mordovià
| | mordoviana

Accessory
Partició sil·làbica: mor_do_vi_à
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent als mordovians.
  2. masculí i femení etnologia Individu d’un grup de tribus fineses establertes a les ribes del Volga mitjà.
  3. masculí lingüística Llengua pertanyent al grup finoúgric de la família uraliana, parlada pels mordovians.