sincici

Body
    masculí
  1. botànica Síncit.
  2. citologia Plasmodi.
  3. sincici placentari histologia Massa que recobreix la capa cel·lular interna de les vellositats del cori.