sidecar

Accessory
Etimologia: de l’angl. side-car, íd., comp. de side ‘costat’ i car ‘vehicle’
Body
    masculí automòbil, automobilisme i esports
  1. Caixa muntada sobre un bastiment proveït d’una roda lateral i amb un o dos seients que, fixada a un dels costats d’una motocicleta, permet d’augmentar-ne la capacitat.
  2. Motocicleta proveïda de sidecar.