ex professo*

Accessory
Pronúncia: ɛkspɾoféso
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial Locució que significa ‘expressament’, ‘de propòsit’, ‘amb el propòsit exclusiu de’.