forte*

Accessory
Pronúncia: fórte, fɔ́rte
Etimologia: mot it., ‘fort’
Body
masculí [símbol f] música En una partitura, indicació posada en un passatge per indicar que cal interpretar-lo de manera forta.