cruzeiro

Accessory
Partició sil·làbica: cru_zei_ro
Etimologia: del port. cruzeiro ‘gran creu’
Body
masculí economia Antiga unitat monetària del Brasil, substituïda pel cruzado i, modernament, pel real.