periodonci

Accessory
Partició sil·làbica: pe_ri_o_don_ci
Body
masculí anatomia animal Conjunt de teixits que envolten i suporten les dents.