gasterosteids

Accessory
Partició sil·làbica: gas_te_ros_teids
Body
    masculí ictiologia
  1. plural Família de peixos de l’ordre dels gasterosteïformes, de petites dimensions i amb el cos recobert de plaques òssies, que inclou l’espinós.
  2. singular Peix de la família dels gasterosteids.