tra-

Body
  1. Prefix, del llatí trans, usat per a formar adjectius de lloc amb la significació de ‘dellà’ (oposat a cis-). Ex.: tramuntar.
  2. Prefix, del llatí trans, que significa ‘a través de’ i denota posició o direcció a través o transversal. Ex.: trametre.