in crescendo*

Accessory
Pronúncia: iŋkɾeʃɛ́ndo, iŋkɾesɛ́ndo
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial Locució que significa ‘augmentant progressivament’, deformació llatinitzant de l’italianisme crescendo. El descontentament entre els estudiants va ‘in crescendo’.