policial

Accessory
Partició sil·làbica: po_li_ci_al
Body
adjectiu Relatiu o pertanyent a la policia. Dependències policials.