montpeller

Accessory
Etimologia: de pam de Montpeller, un terç més llarg que el pam corrent, que en nombre de 7 hom deixa a Mallorca entre edificis
Body
masculí dialectal construcció Celobert.